Προσλήψεις στον Δήμο Πατρέων: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων


Ο Δήμος Πατρέων ενισχύεται με δέκα άτομα – Δείτε την προκήρυξη

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Δείτε στον πίνακα τις θέσεις εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protodp@patras.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Πλ. Γεωργίου Α΄ 15-17 (ισόγειο), Τ.Κ.26221- Ν. Αχαΐας, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου (τηλ. επικοινωνίας: 2613 610291, 235), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και λήγει την Δευτέρα 18/10/2021.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη