ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στις Σχολές Ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού


Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εκατόν δεκατριών ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ


Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη