Προσλήψεις στο τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου (πίνακας)


Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Δείτε στον πίνακα τις θέσεις εργασίας:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 10 χιλ. Επ.Οδού Διδυμοτείχου Μεταξάδων, Τ.Κ.68300 – Διδυμοτείχου, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, υπόψη Κας Αστυνόμου Α΄ ΤΕΠΕΤΖΙΚΛΗ Μαρίας & Υπαστυνόμου Α΄ ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25330-26686-26681-26682-26683).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.


Νεότερη Παλαιότερη