Στα 8,4 δισ. ευρώ εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμα στο 7μηνο 2021


Στα 7 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, σημειώνοντας μείωση 889 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, εξαιτίας της βελτίωσης του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου αγαθών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 8,4 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 29,6% και 13,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 25,4% σε τρέχουσες τιμές και 7,9% σε σταθερές τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περίπου με τον ίδιο ρυθμό δηλαδή κατά 23,7% και 23,4%, αντίστοιχα σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 19,6% και 22,1% αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται πρωτίστως στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά 1,9 δισ. ευρώ, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 51,4%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 139,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 37,1% των εισπράξεων του 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 23,4%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος, κυρίως λόγω της μείωσης καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρή μείωση.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 96,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 666 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε σε 6,3 δισ. ευρώ από 7,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 726 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 14,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων και κατά 938 εκατ. ευρώ σε τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,6 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 12,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, δευτερευόντως, την αύξηση κατά 5,7 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Πηγή

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη