ΕΥΑΘ: Αιτήσεις για 43 θέσεις πρακτικής άσκησης


Η ΕΥΑΘ πρόκειται να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριες των πρώην ΑΤΕΙ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους για το χειμερινό εξάμηνο. 

Δείτε στον πίνακα τις θέσεις εργασίας:

Για τη συμμετοχή στην πρακτική άσκηση πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο αίτησης που υπάρχει στην ανακοίνωση μέχρι και την Τετάρτη 15/9/2021. Η αίτηση (ειδικό έντυπο) μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στο info@eyath.gr.


Νεότερη Παλαιότερη