Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Έληξε η προθεσμία για το προσωπικό σε γηροκομεία - Οι κυρώσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα


Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Προνοιακών Δομών.

Οριζόντιους ελέγχους ξεκινά από σήμερα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στις ιδιωτικές και δημόσιες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, καθώς στις 16 Αυγούστου, λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί στο προσωπικό προκειμένου να εμβολιαστούν, όπως προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθετική ρύθμιση (αρ. 206 του Ν. 4820/2021), βάσει της οποίας το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, θα πρέπει να έχει λάβει την α΄ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως και 16.08.2021, και για επιτακτικούς λόγους προστασίας των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων θα διενεργήσει οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση στο σύνολο της Επικράτειας».

Επισημαίνεται ότι οι οικείες διατάξεις προβλέπουν τις παρακάτω κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση:

Δημόσιος Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα. Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. 

Ιδιωτικός Τομέας:

Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) 10.000 € για κάθε παράβαση και έως 50.000€.

Τα ποσοστά εμβολιασμού στις προνοιακές δομές

Σε ό,τι αφορά τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), έχουν διαμορφωθεί μονάδες δύο εμβολιαστικών ταχυτήτων. Στις ιδιωτικές η εμβολιαστική κάλυψη των εργαζομένων φτάνει στο 93%, ενώ σε αυτές που υπάγονται στις μητροπόλεις ή σε ενορίες οι εργαζόμενοι (όπως και οι φιλοξενούμενοι) είναι κυρίως ανεμβολίαστοι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ενωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΠΕΜΦΗ) Στέλιο Προσαλίκα, «οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι συνιστούν έναν πυρήνα που εμμένει στον μη εμβολιασμό είτε για ιατρικούς λόγους, είτε εκ πεποιθήσεως, είτε από φόβο. Η αναπλήρωσή τους είναι πρόβλημα, καθώς υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού - και δη έμπειρου. Πρόβλημα βεβαίως αποτελεί και το βαρύ πρόστιμο που επικρέμαται βάσει της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για τις ΜΦΗ που απασχολούν μη εμβολιασμένο άτομο. Είναι 50.000 ευρώ η πρώτη παράβαση, 200.000 η δεύτερη κατά τον σχετικό έλεγχο και προφανώς λειτουργεί αποτρεπτικά για απασχόληση μη εμβολιασμένου εργαζομένου».

Στις δημόσιες προνοιακές δομές, που φιλοξενούν ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, είναι εμβολιασμένοι 1.200 από τους 1.500 εργαζομένους, με βάση τα στοιχεία που επικαλείται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Αυτό σημαίνει ότι το 1/5 του προσωπικού είναι υποψήφιο για αναστολή καθηκόντων. Κατά τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Μιχάλη Γιαννάκο, προϋπόθεση για την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλλουν το αίτημά τους να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. «Οσοι έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολιασμού τους πρέπει να κριθούν από υγειονομικές επιτροπές. Ωστόσο, από τη στιγμή που αυτή η δυνατότητα δεν έχει δοθεί στους εργαζομένους, δεν μπορεί να τεθούν σε αναστολή», αναφέρει. Οι συγκεκριμένες υγειονομικές επιτροπές πρέπει να συσταθούν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και θα εξετάζουν τα αιτήματα όλων των εργαζομένων από δομές υγείας και πρόνοιας. Μέχρι και την περασμένη Πέμπτη Επιτροπές είχαν συσταθεί στην Αττική και στην 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων.


Νεότερη Παλαιότερη