Προσλήψεις 32 ατόμων στο Δήμο Μαραθώνος – Δείτε τις θέσεις (πίνακες)

Με 32 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Μαραθώνος – Αναλυτικά οι ειδικότητες

Οι προσλήψεις γίνονται για την πλήρωση τριάντα δύο θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της.

Δείτε στους πίνακες τις θέσεις εργασίας:

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης στο www.marathon.gr

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη