Θέσεις εργασίας για τα θερινά ΚΔΑΠ στην Πάτρα – Δείτε ειδικότητες

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ στην Πάτρα.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για τις παρακάτω ειδικότητες:

2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
15 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kodip.pros@gmail.com έως και την Παρασκευή 11/6/2021 και ώρα 2.30 μμ.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές λόγω της έκτακτης ανάγκης και του μικρού χρονικού διαστήματος εργασίας.


Νεότερη Παλαιότερη