ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Σαρωνικού – Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων


Ο Δήμος Σαρωνικού ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 03/06/2021-09/06/2021

Θέσεις ανά ειδικότητα:

2 – ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας)

12 – ΥΕ Εργατών Πυροπροστασίας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

Πηγή


Νεότερη Παλαιότερη