ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Καλαβρύτων – Δείτε ειδικότητες


Με 10 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Καλαβρύτων

Ο Δήμος Καλαβρύτων, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δέκα (10) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 116 του Ν.4547/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015, με σκοπό την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας – πυρασφάλειας.

Δείτε ειδικότητες:

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη