Έσοδα «ψίχουλα» 82,7 εκατ. ευρώ από τον τουρισμό στο πρώτο τρίμηνο 2021


 Μεγάλη πτώση κατέγραψαν σε ετήσια βάση τα έσοδα από τον τουρισμό στο πρώτο τρίμηνο 2021,  ενώ μικρότερη ήταν η μείωση του ναυτιλιακού συναλλάγματος που εισέρρευσε στη χώρα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα, μειωμένο κατά 826 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, το οποίο διαμορφώθηκε σε 2,7 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με την αύξηση της αξίας των εισαγωγών. Οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 10% σε τρέχουσες τιμές (8,9% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% (μειώθηκαν κατά 5,4% σε σταθερές τιμές). Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,6%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 85,2% και 86,1% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο πρώτο τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε μόλις 82,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 510 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2020.

Οι καθαρές εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν κατά 7,6% ή κατά 376 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο 2021 στα 3,5 δισ. ευρώ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 192 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε μικρότερο έλλειμμα κατά 761 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 2,5 δισεκ. ευρώ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 493 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 909 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στην αύξηση κατά 515 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,7 δισ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 5,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαρτίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,1 δισ. ευρώ, έναντι 8,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2020.


Πηγή


Νεότερη Παλαιότερη