«Στενό μαρκάρισμα» από την εφορία σε φοροφυγάδες και οφειλέτες – Το σχέδιο της ΑΑΔΕ

H ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού της φορολογικής διοίκησης για το 2021. Στη βάση αυτή το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 προβλέπει εισπράξεις 2,1 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα φορολογικά χρέη, την είσπραξη του 25% των «φρέσκων» ληξιπρόθεσμων χρεών που θα συσσωρευθούν μέσα στο έτος , αλλά και εισπράξεις 500 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.

Προτεραιότητά της ΑΑΔΕ για το 2021 είναι η πραγματοποίηση εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, αποβλέποντας στη διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και στον εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού των συνεπειών του κορωνοϊού.

Ειδικότερα για το έτος 2021 η ΑΑΔΕ προγραμματίζει μεταξύ άλλων:

 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
 • Διασταύρωση για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
 • Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για πρόσθετες αποδοχές.
 • Διασταύρωση εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στα πλαίσια της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Διασταύρωση για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
 • Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει και την ανάπτυξη ποιοτικών και στοχευμένων επικοινωνιακών δράσεων για την ενδυνάμωση της φορολογικής υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύει στη πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση των φορολογούμενων.

Τα «φέσια» στην εφορία

Μια ακόμη βασική στόχευση της ΑΑΔΕ αφορά στην αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των οφειλετών καθώς και την επίδραση της πανδημίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.
 • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.
 • Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
 • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.
 • Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.
 • Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

Στόχος είναι να αναπτυχθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των οφειλών, προκειμένου να είναι συγκεντρωμένες όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ οφειλέτη), που θα καθιστούν δυνατή την ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.


Πηγή


Νεότερη Παλαιότερη