ΑΣΕΠ: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Ε/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση συνολικά 27 μονίμων υπαλλήλων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Ο νέος διαγωνισμός 3Ε/2021 αφορά τους εξής φορείς:

στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Δείτε στον πίνακα αναλυτικά τις θέσεις εργασίας:

Πηγή

Νεότερη Παλαιότερη