Διευκρινίσεις για το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ


Διευκρινίσεις για το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ δίνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως ενημερώνει, το ωράριο λειτουργίας που αναφέρεται στην υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ (Β1682) εφαρμόζεται μόνο στα σούπερ μάρκετ. Τα λοιπά καταστήματα τροφίμων του σημείου 22 του πίνακα της παρ.1Β του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ, εξαιρούνται από εν λόγω πλαίσιο.

Πιο αναλυτικά, όπως ορίζει η ΚΥΑ, τα καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), έχουν προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00.

Για τη Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται από τις 9:00 έως τις 19:00.

madata.gr

 Νεότερη Παλαιότερη