ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 72 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Δείτε ειδικότητες

Με 72 άτομα ενισχύεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Όλες οι πληροφορίες

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (amh_asep@culture.gr).

 Newsbomb.grΝεότερη Παλαιότερη