Είστε 50άρης; Να πώς θα κερδίσετε τουλάχιστον τρία χρόνια ζωής


Ο καλύτερος έλεγχος των τιμών της αρτηριακής πίεσης, όχι μόνο με φάρμακα αλλά και με αλλαγές του τρόπου ζωής φαίνεται ότι μεταφράζεται σε όφελος μακροζωίας για τους

ασθενείς και συγκεκριμένα σε κέρδος τριών ετών για έναν 50άρη σύμφωνα με νέα μελέτη

Αμερικανοί ερευνητές υπολόγισαν ότι για έναν τυπικό 50άρη με υπέρταση, μια πιο επιθετική θεραπευτική αντιμετώπιση θα μπορούσε να μεταφραστεί κέρδος τριών επιπλέον χρόνων ζωής. Για τους 80χρονους από την άλλη μεριά το όφελος θα είναι μικρότερο, αλλά και πάλι ο αυστηρός έλεγχος της πίεσης θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή τους για δέκα μήνες κατά μέσο όρο.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στις αναλύσεις των στοιχείων της μελέτης SPRINT που διεξήχθη στις ΗΠΑ. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 9,000 ενήλικες άνδρες άνω των 50 ετών με υπέρταση οι οποίοι θεωρούνταν ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Το 2015 οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο αυστηρότερος έλεγχος της πίεσης οδήγησε στην πρόληψη περισσότερων εμφραγμάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων και θανάτων σε ανθρώπους άνω των 50 ετών συγκριτικά με την κλασική θεραπεία.


Με βάση τον πιο αυστηρό έλεγχο της πίεσης ο θεραπευτικός στόχος είναι η ρύθμιση της συστολικής πίεσης κάτω από 120 mmHg και όχι κάτω από 140 mmHg. Ο στόχος αυτός επετεύχθη με έναν συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και αλλαγών του τρόπου ζωής συμπεριλαμβανομένης της άσκησης και της μείωσης της πρόσληψης αλατιού.

Μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών οι ασθενείς που ακολούθησαν το παραπάνω σχήμα παρουσίασαν κατά 25% μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος, σε σύγκριση με τους υπερτασικούς που απλά λάμβαναν αγωγή. Επίσης οι πιθανότητες θανάτου κατά τη διάρκεια της μελέτης μειώθηκαν κατά 27%.

Τα οφέλη για τους ασθενείς ήταν τόσο ξεκάθαρα που η έρευνα ολοκληρώθηκε νωρίτερα σημείωσε ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Muthiah Vaduganathan καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Brigham & Women’s στη Βοστόνη.

Σκοπός της ερευνητικής ομάδας σύμφωνα με τα λεγόμενά του ήταν να εκτιμήσει τι μπορεί να σημαίνει αυτό το όφελος σε όρους χρόνων ζωής.

Οι ερευνητές προσπάθησαν λοιπόν να υπολογίσουν βάσει των στοιχείων της έρευνας πόσα χρόνια ζωής οι ασθενείς διαφορετικών ηλικιών θα μπορούσαν να κερδίσουν, δεδομένου ότι η ολοκληρωμένη αντιυπερτασική θεραπεία που ακολουθούσαν θα ήταν αποτελεσματική μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τις προβολές των ειδικών ένας 50χρονος με αυστηρό έλεγχο της πίεσης θα μπορούσε να ζήσει άλλα 37 χρόνια, σε αντιδιαστολή με τα 34 χρόνια βάσει μόνο της θεραπευτικής αγωγής (με άλλα λόγια «κερδίζει» τρία χρόνια ζωής) . Ένας 65χρονος θα μπορούσε να ζήσει άλλα 24,5 χρόνια σε αντιδιαστολή με τα 23 χρόνια βάσει μόνο της φαρμακευτικής αγωγής, ενώ ένας 80χρονος θα μπορούσε να κερδίσει άλλα 12 χρόνια συγκριτικά με τα 11 χρόνια της κλασικής αγωγής.

Τα αντιυπερτασικά φάρμακα μπορεί να έχουν παρενέργειες όπως ζάλη και λιποθυμία σχολιάζει ο Δρ. Muthiah Vaduganathan και οι πιθανότητες παρενεργειών είναι αυξημένες όταν ο θεραπευτικός στόχος είναι οι πολύ χαμηλές τιμές της πίεσης.

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής αναμένεται να παρουσιαστούν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας.
anatakti

Νεότερη Παλαιότερη