Αναπηρία: Οι φανερές και κρυφές αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης

Παρόλο που η Ελληνική κοινωνία έχει κάνει ουσιαστικά βήματα προς την αποδοχή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην

Ελλάδα παραμένουν εκτεταμένες και εξακολουθούν να υφίστανται αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωβαρόμετρου την τελευταία δεκαετία διαπιστώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια σταθερή πορεία βελτίωσης των στάσεων των πολιτών απέναντι σε όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία. Σε σύγκριση με το παρελθόν, ο κοινωνικός κύκλος των πολιτών της Ε.Ε. αποκτά μεγαλύτερη ποικιλομορφία και όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι έχουν φίλους ή γνωστούς με αναπηρία. Ταυτόχρονα, οι πολίτες αισθάνονται περισσότερο άνετα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια όταν τα άτομα με αναπηρία αναλαμβάνουν θέσεις και ρόλους στη δημόσια, αλλά και στην προσωπική τους ζωή.


Στην Ελλάδα η συνολική εξέταση των δεικτών που παρουσιάζονται οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στις αντιλήψεις και τις στάσεις των πολιτών της χώρας επενεργούν ταυτόχρονα αντιφατικοί παράγοντες. Αφενός διαπιστώνεται μια πλειοψηφική αποδοχή των αρχών της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεκτικότητας, οι οποίες ενσωματώνονται τουλάχιστον στο επίπεδο των έκδηλων αντιλήψεων για τα άτομα με αναπηρία, αφετέρου αναδύονται σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού φοβικές και συντηρητικές στάσεις που συνδέονται με εμμένοντα αρνητικά στερεότυπα για την αναπηρία.

Και δυστυχώς, στη χώρα μας, σε αντίθεση με την Ε.Ε., οι πολίτες, σε πλειοψηφικό ποσοστό, αντιλαμβάνονται σήμερα ως εκτεταμένες τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και μάλιστα, η αίσθηση αυτή των πολιτών δεν φαίνεται να έχει καμφθεί κατά το διάστημα 2006-2019.

Τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρόλο που η Ελληνική κοινωνία έχει κάνει ουσιαστικά βήματα προς την αποδοχή της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην Ελλάδα παραμένουν εκτεταμένες και εξακολουθούν να υφίστανται αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία. Εν τω μεταξύ οι προσπάθειες που γίνονται εκ μέρους του ελληνικού κράτους για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από τις διακρίσεις αλλά και στο κομμάτι της ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, είναι τουλάχιστον ισχνές.

Μέσω του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας η Ε.Σ.Α.μεΑ. δημοσιεύει στο σημερινό 6ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης, τα δεδομένα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου για τις διακρίσεις στην Ε.Ε., υπό τη οπτική των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, που επικεντρώνεται μεταξύ άλλων και στις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, και διενεργείται σε περιοδική βάση, έχοντας από το 2006 μέχρι σήμερα συμπληρώσει 5 ερευνητικά κύματα (2006, 2009, 2012, 2015, 2019).

Βάσει αυτού:

Οι Έλληνες καταγράφουν το τρίτο μεγαλύτερο εθνικό ποσοστό (53%) πολιτών που πιστεύουν ότι οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας είναι διαδεδομένες στη χώρα (Ε.Ε.: 44%).

Ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πολιτών που αναφέρουν ότι έχουν κοινωνικές συναναστροφές με άτομα με αναπηρία καταγράφεται στην Ελλάδα: 46% έναντι 63% σε επίπεδο Ε.Ε.

Πάνω από τους 8 στους 10 υποστηρίζουν ότι αισθάνονται άνετα με την ιδέα ενός ατόμου με αναπηρία στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας και οι 9 στους 10 «νιώθουν άνετα» με το ενδεχόμενο να έχουν έναν συνάδελφο με αναπηρία.

Όμως, λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στη χώρα (47%), ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό, «νιώθουν άνετα» στην ιδέα ότι ένα από τα παιδιά τους συνάπτει δεσμό με άτομο με αναπηρία.

Οι μισοί πολίτες της χώρας θεωρούν ότι η αναπηρία στην Ελλάδα είναι δυνητικό μειονέκτημα για έναν υποψήφιο εργαζόμενο (Ελλάδα: 51%, ΕΕ: 41%).

Ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δραστηριοποίησης στην Ε.Ε. εμφανίζουν οι Έλληνες σε επίπεδο ατομικής δράσης για την άρση των διακρίσεων: βρίσκονται μάλιστα μεταξύ των 4 τελευταίων χωρών στη «συμμετοχή σε οργάνωση- εκστρατεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων» και την «τοποθέτηση σε ζητήματα διάκρισης στον χώρο εργασίας».

Η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στα σχολικά μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό, καταλαμβάνει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θετικών στάσεων, με το 93% του εθνικού δείγματος να συμφωνούν. Ωστόσο το 1/3 του δείγματος, παρότι εκφράζουν θετική γνώμη, διαπιστώνεται ότι διατηρούν ενδοιασμούς, καθώς δηλώνουν «μάλλον» και όχι απολύτως σύμφωνοι με αυτό το μέτρο.

Τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία επιβεβαιώνουν την επιτακτική αναγκαιότητα και το δίκαιο του αιτήματος της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά με την επέκταση της νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και εκτός του πεδίου της απασχόλησης. Σύμφωνα εξάλλου και με τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που εξέτασε την πρόοδο της χώρας ως προς την υλοποίηση της Σύμβασης, απαιτείται να συγκροτηθεί στη χώρα, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να εγγυάται την ίση μεταχείριση και την προστασία από τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης συγκεκριμένων μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης, καθώς και της προστασίας από την άρνηση εύλογων προσαρμογών, ιδιαίτερα σε σημαντικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία και η παροχή αγαθών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα η Επιτροπή καλεί τη χώρα να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση νομοθεσίας (όπως προβλέπεται στο Άρθρο 74 του νόμου 4488/2017), έτσι ώστε να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση και να απαγορεύσει τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως, η Ε.Σ.Α.μεΑ. τόσο στην εναλλακτική έκθεση (alternative report) που υπέβαλλε στην επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, όσο και στο Ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που έθεσε ενώπιον της ελληνικής κυβέρνησης, προτρέπει το κράτος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εμπέδωση της σύγχρονης αντίληψης για την αναπηρία, ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
anatakti

COMMENTS

Όνομα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ,1805,ΑΝΔΡΑΣ,307,ΑΡΘΡΑ,732,ΑΣΤΕΙΑ,51,ΑΧΑΪΑ,355,ΓΥΝΑΙΚΑ,936,ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ,370,ΔΙΑΦΟΡΑ,511,ΔΙΕΘΝΗ,4844,ΕΘΝΙΚΑ,204,ΕΛΛΑΔΑ,7259,ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ,927,ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ,1032,ΕΡΓΑΣΙΑ,374,ΖΩΔΙΑ,547,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,565,ΚΡΗΤΗ,552,ΚΥΠΡΟΣ,704,ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,82,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,902,ΠΑΙΔΙ,286,ΠΑΡΑΞΕΝΑ,318,ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ,299,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,475,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,1649,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,430,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,174,ΣΙΝΕΜΑ,85,ΣΥΝΤΑΓΕΣ,972,ΣΧΕΣΕΙΣ,377,ΤΑΞΙΔΙΑ,355,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ,922,ΥΓΕΙΑ,1289,ΧΡΗΣΙΜΑ,299,AUTOMOTO,982,LIFESTYLE,663,MEDIA,937,PEOPLE,79,VIRAL,266,
ltr
item
istioforos news : Αναπηρία: Οι φανερές και κρυφές αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης
Αναπηρία: Οι φανερές και κρυφές αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης
https://1.bp.blogspot.com/-UdLrMflJJHk/XeLZ6ghPj2I/AAAAAAACVGA/L41lTQc6Tw4IPwgRBC0flV2ZRzmpxxNygCLcBGAsYHQ/s640/1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-UdLrMflJJHk/XeLZ6ghPj2I/AAAAAAACVGA/L41lTQc6Tw4IPwgRBC0flV2ZRzmpxxNygCLcBGAsYHQ/s72-c/1.jpg
istioforos news
https://www.istioforosnews.com/2019/12/blog-post_75.html
https://www.istioforosnews.com/
https://www.istioforosnews.com/
https://www.istioforosnews.com/2019/12/blog-post_75.html
true
8450452528644144786
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Συνέχεια.. Reply Cancel reply Delete by Home PAGES POSTS View All ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy