• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  12 Σεπτεμβρίου, 2017
  - Δημοσιεύτηκε, 12 Σεπτεμβρίου, 2017 - 6:09:00 μ.μ.

  Επαναφορά για τη βιομηχανία παπουτσιών Boxer στην ελληνική και διεθνή αγορά

  Στην υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες υπέγραψε η ιστορική βιομηχανία παπουτσιών, Boxer - Φειδάς.
  Η επιχείρηση είχε καταθέσει συμφωνία εξυγίανσης προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 31η Ιουλίου.
  Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, το νέο μοντέλο ανάπτυξης θα επιδιώξει τη μετατροπή της επιχείρησης σε μία σύγχρονη παραγωγική μονάδα, αναδιαμορφώνοντας την εμπορική και συνολικότερη επιχειρηματική της στρατηγική.
  Στα πλάνα της Φειδάς εντάσσονται η παραγωγή νέων προϊόντων για όλες σχεδόν τις ηλικίες, η καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου των 400 καταστημάτων με τα οποία συνεργάζεται καθώς και η δημιουργία νέων εταιρικών καταστημάτων και e-shop.
  Προτεραιότητα αποτελεί η επαναπροώθηση των υποδημάτων ΦΕΙΔΑΣ στη διεθνή αγορά.
  Η Εταιρία Φειδάς ΑΕ (βιομηχανική εταιρία παραγωγής και εμπορίας υποδημάτων και δερμάτινων ειδών), παραμένει η μεγαλύτερη και μακροβιότερη εταιρία παραγωγής υποδημάτων στην Ελλάδα. Λειτουργεί από το 1919 και κατασκευάζει τα υποδήματα με το brand name boxer. Σε ετήσια βάση, η μέγιστη παραγωγική δυναμικότητά της ανέρχεται σε 2 εκατ. ζεύγη δερματίνων υποδημάτων.

  Η Εταιρία έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, έχοντας καταβάλει την τελευταία 5ετία

  •  σε εργαζομένους ποσά άνω των 21 εκατ. ευρώ
  •  σε ασφαλιστικά ταμεία και στο Δημόσιο ποσά της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ και 7,7 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα,
  •  σε προμηθευτές ποσά της τάξεως των 28 εκατ. ευρώ
  • Οι αγορές και επενδύσεις της στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία προσήγγισαν τα 130 εκατ. ευρώ
  Παρά τα δυνατά σημεία της, η εταιρία δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη πτώση της εγχώριας ζήτησης υποδημάτων, απόρροια κυρίως της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, μετά το 2010, η εταιρία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Οι ετήσιες πωλήσεις της μειώθηκαν από 30 εκατ. ευρώ τη διετία 2008-2009 σε λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016.
  Η νέα στρατηγική της εταιρίας θα επιδιώξει την μεταμόρφωση της εταιρίας σε σύγχρονη παραγωγική και εμπορική εταιρία, με την εφαρμογή νέου σχεδίου πωλήσεων και μάρκετινγκ, την παραγωγή νέων προϊόντων για όλες σχεδόν τις ηλικίες, την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου των 400 καταστημάτων τρίτων, τη δημιουργία νέων εταιρικών καταστημάτων και e-shop και την προώθηση εκ νέου των υποδημάτων ΦΕΙΔΑΣ στη διεθνή αγορά. Ειδικότερα, η νέα στρατηγική στοχεύει:
  α) στην ανασυγκρότηση της Εταιρίας (νέα οργανωτική δομή και κατάλληλη στελέχωση), στην αύξηση της παραγωγής και την προσαρμογή του λειτουργικού της κόστους στα δεδομένα της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς του κλάδου υπόδησης, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της,
  β) στον εμπλουτισμό των πωλήσεων, με νέα προϊόντα υπόδησης και τη διαφοροποίηση του τρόπου προώθησης και διάθεσης των προϊόντων, με σκοπό την αύξηση των εσόδων, τη βελτίωση της ρευστότητας και τη διασπορά των κινδύνων στις πωλήσεις της,
  γ) στη δημιουργία κερδών προ φόρων και μετά φόρους, με σκοπό την ομαλή αποπληρωμή των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τους λοιπούς πιστωτές, το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και, συνάμα, την επανεπένδυση μέρους των κερδών της, καθώς και
  δ) στην εξωστρέφεια και διεθνοποίησή της.
  Πηγή
  loading...
 • Κάντε like στον istioforo news

 • Scroll to Top